این نوع رنگ‌های آکرولیک بعنوان نسل جدید در صنعت رنگ‌سازی بشمار می‌رود. برای شل کردن ان از اب استفاده نموده و در داخل وخارج ساختمان قابل استفاده می‌باشد. همچنین این نوع رنگ قابل شستشو وآب گریز بوده وسریع خشک شده و چندان بوی نامطبوعی ندارد. وبه همین خاطر درمکان‌های مثل بیمارستان‌ها پادکان‌ها ومکان‌های که تخلیه در انها ممکن نیست وزمان کمتری برای رنگ آمیزی ساختمان در نظر داشته باشند از این نوع رنگ استفاده می‌کنند. به این نوع رنگ , اجرای رنگ روغنی حلال در اب نیز می‌گویند. بهتر است از بکار بردن این نوع از رنگها بروی اهن الاتی مثل دروپنجره و نرده خوداری شود. این نوع رنگ بعد از خشک شدن بروی دیوار تیره‌تر از رنگ ساخته شده می‌باشد اجرای رنگ آکرولیک مثل رنگ روغنی به سه صورت براق , نیم مات و مات موجود می‌باشد.

نقاشی ساختمان همانند بعضی از کارها مراحلی دارد که باید رعایت شود. انجام مراحل بعدی مستلزم گذراندن مراحل قبلی است. این به این معنی نیست اگر مراحل قبلی را انجام ندهیم رنگ یا بتونه به دیوار نخواهد چسبید ویا اگردیوار را سنباده کاری نکنیم نمی‌شود رنگ زد. نه این مطلب به این معانی گفته شده نیست بلکه به معنی این است که اگر مرحله قبلی بدرستی انجام نشود نتییجه مطلوب که همان مانده کاری بیشتر وصاف و تمیز بودن سطح کار است بدست نخواهد امد. مثلا اگر سطح دیوار گچی روغنکاری نشوداولا نمی‌شود روی دیوارعمل بتونه کاری انجام داد واگر بدون روغنکاری عمل بتونه کاری ویا رنگ امیزی منزل انجام شود بعد از مدتی رنگ از دیوار کنده و پوست پوست خواهد شد زیرا روغن زیرکار که بعنوان از بین برنده گردوغباروایجاد کننده حالت چسبنده گی بین گچ دیوار ورنگ می‌باشد انجام نشده است.